Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers

Coach sessie van Jacqueline Risseeuw

Voor werkgevers

De expertise van Risseeuw Coaching bevindt zich op het snijvlak van mens, werk en organisatie. En dan vooral op de aandachtsgebieden persoonlijk functioneren, omgaan met stress, gedrag, communicatie, loopbaanvraagstukken, vitaliteit en zelfleiderschap.

Risseeuw Coaching is in te zetten voor trainingsopdrachten, individuele coachtrajecten, klankbordsessies met managers/bestuurders en intervisiebegeleiding.

Maatwerk staat in alle gevallen voorop. En dat start uiteraard met het verhelderen van de vraagstelling om vervolgens gezamenlijk de te bereiken doelstelling(en) te formuleren. En na afloop is er uiteraard aandacht voor de borging: hoe blijft iemand de nieuwe inzichten en vaardigheden toepassen in de praktijk? 

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

  • Trainingen op het gebied van mentale vitaliteit
  • Trainingen communicatie en sociale vaardigheden
  • Trainingen op het gebied van leiderschap(sontwikkeling)
  • Workshops Loopbaan APK
  • Intervisiebegeleiding van teams
  • Interim HR-werk op het gebied van vitaliteit en gezondheidsbeleid
  • Casemanagement verzuim
  • Individuele coachtrajecten

Wat kan Risseeuw Coaching betekenen?

Na een kennismakingsgesprek wordt een voorstel/contract opgesteld met daarin opgenomen onder meer de doelstelling, de werkwijze, aantal bijeenkomsten, tarieven en afspraken over vertrouwelijkheid. Kort waar het kan, diep waar het moet, dat is mijn werkwijze. Gecombineerd met een integere, nuchtere en doortastende manier.

Door mijn werkervaring als zowel medewerker, HR-adviseur en leidinggevende kan ik makkelijk schakelen met en tussen alle partijen. Ook in een omgeving waarbij spanningsvelden tussen de belangen van de werknemer en de belangen van de werkgever zijn ontstaan. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact met mij op!