Privacyverklaring

Privacyverklaring - Jacqueline Risseeuw - De Zeeuwse loopbaancoach

Als onderneming ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen overigens dicht bij wat ik  – onder meer – wil uitstralen met mijn onderneming (helder, open, verbindend).

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. De Zeeuwse Loopbaancoach verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via e-mail, telefoon, app of in het gesprek. Als het contact via uw werkgever verloopt, dan verkrijg ik via uw werkgever persoonsgegevens.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
De Zeeuwse Loopbaancoach verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie
 • Cv’s in het kader van loopbaanbegeleiding

Doeleinden
De Zeeuwse Loopbaancoach verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening voor individuele begeleidingstrajecten en groepsbijeenkomsten
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?
Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • IT leverancier, beveiliging en beheer van mijn systeem
 • e-HRM dienstverleners die testen aanbieden zoals IXLY en Belbin

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten dan wel geheimhoudingsverklaringen afgesloten.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het voor u in orde, uiterlijk binnen een maand. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan contact op via:

Jacqueline Risseeuw – De Zeeuwse Loopbaancoach
Brouwerijweg 20
4424 CH Wemeldinge
KvK 53005775
jacquelinerisseeuw@gmail.com
06 – 225 72 117

Wijzigingen privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

Risseeuw
Coaching